Konsultointi

Byggnadsekonomin konsultteja voidaan kutsua maailman parhaiksi. Osaamisen takeena on kaksi BIM Awards voittoa ja lukuisia onnistuneesti läpivietyjä vaativia hankkeita. Tutustu referensseihin.

Tarvitsetteko BIM strategian, BIM Managerin, Tietomallikoordinaattorin, Aikataulukoordinaattorin, haastavan hankkeen aikatauluoptimoinnin tai urakkariidan konsultointia? Meiltä löytyy aina osaava tiimi. 

BIM Manageri palveluna

Hankkimalla BIM-managerin palveluna meiltä saatte pelkän BIM-managerin sijaan kokonaisen tiimin tueksenne. BIM-manageri on kokenut tietomalliosaaja, jonka roolissa korostuu johtaminen, moniprojektihallinta ja kehitys. Tarpeen mukaan BIM-managerin avulla nopeutat kehitysprojekteja, saat ulkopuolista näkemystä, tuet vaativaa hanketta kokonaisvaltaisesti, yhtenäistät yrityksen toimintaa ja saat tukea projektihenkilöstölle. Palvelun ansiosta yrityksenne ei tarvitse rekrytoida omaa, täysipäiväistä tietomallimanageria. Voimme puolestanne esim;

 • johtaa ja ohjata vaativan hankkeen tietomalliprosesseja projektijohdon edustajana
 • kehittää yritykselle sopivan tietomallistrategian ja tukea sen jalkautusprojektia
 • moniprojektihallinnalla ohjata hankekannan tietomallitoimintaa systemaattisesti
 • yhtenäistää tietomallin tilaamista, asiakirjoja, koordinointia ja laadunvalvontaa
 • varmistaa jatkuvaisperiaatteella kehitystä, oppimista ja hyödyntämistä

Aikataulukoordinaattori

Tarjoamme ammattitaitoista, nykyaikaista ja älykästä aikataulukoordinointia projektiin kuin projektiin. Byggnadsekonomin aikataulukoordinaattori toimii projektijohdon tukena pitäen langat käsissä eri aikataulujen yhteispelin varmistamiseksi.

Meidän ainutlaatuisten prosessien avulla vältytte tyypillisimmiltä aikatauluhaasteilta. Usein hankkeissa on yhtä monta erillisaikataulua kuin on vaiheita, osapuolia ja vastuualueita ja kokonaiskuvaa hankkeen ajallisesta tilanteesta on mahdoton arvioida, mikä johtaa siihen, että ongelmakohtia ja niiden riskejä ei tunnisteta ajoissa. Tämä yksinään olisi jo syy tilata meidät aikataulukoordinaattoriksi, mutta palvelumme kirjo on paljon kattavampi.

Ajanhallinnan konsulttina toteutamme myös haastavien hankkeiden strategista aikataulusuunnittelua sekä ongelmatilanteissa aikatauluanalyysejä.

Byggnadsekonomin aikataulukoordinaattori:

 • määrittää hankkeen ja työvaiheiden ajalliset tavoitteet
 • laatii hankkeelle ajallisen ohjauksen toimintatavat
 • koordinoi osapuolten ajanhallista yhteistoimintaa ja kokouksia
 • varoittaa hankkeen aikana aikatauluriskeistä ja riippuvuuksien vaikutuksesta
 • osallistuu toteuman valvontaan ja raportoi aikataulupoikkeamista
 • toimii suunnittelunohjauksen, hankinnan ja tuotannon linkkinä

Urakkariitojen konsultointi

Byggnadsekonomi tarjoaa asiantuntijapalvelua urakkariitojen selvittelyyn. Enää ei tarvitse tilata palvelua ulkomailta, koska meidän kokeneet konsultit auttavat erimielisyyksien selvittelyssä projektin aikatauluun ja kustannuksiin liittyvissä riidoissa. Näihin liittyvät usein esimerkiksi:

 • erimielisyydet lisä- ja muutostöiden aikatauluvaikutuksista
 • häiriöajan määrittely
 • suunnitelmamuutosten ja -viiveiden vaikutukset
 • toteutusjärjestyksen muutoksesta aiheutuva kokonaisvaikutus hankkeelle

Yhdistämme nykyaikaisen teknologian hyödyntämisen kymmenien vuosien kokemukseen strategisesta aikataulusuunnittelusta ja vaativien hankkeiden kustannuslaskennasta ja -ohjauksesta.

Pystymme uudelleen rakentamaan hankkeen toteutuksen, tehtävät ja kriittiset tapahtumat. Jäsentelemme usein valtavan määrän projektitietoa selkeäksi, hallittavaksi ja analysoitavaksi kokonaisuudeksi. Esitämme tapahtumaketjut ja tehtyjen päätösten vaikutukset aikajanalla. Tietomallien avulla esitämme analyysin tulokset 3D, 4D ja 5D-esityksinä.  

Byggnadsekonomin analyysien avulla jo kymmeniä urakkariitoja on saatu päätökseen – ja useimmat näistä ilman oikeudenkäyntiä.

 • tuottavuuden määrittely ja työsaavutusten vaihtelujen kartoitus
 • resurssianalyysit
 • toteutuneiden kustannusten kartoitus ja jäsentely

Kattavat konsultointipalvelut

Jokaisen hankkeen kaikille vaiheille löytyy aina optimaalinen ratkaisu etenemiselle. Osaava tiimimme tunnistaa juuri teidän hankkeenne erityispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet. Tuomme käyttöönne tiedon, taidon ja tekijät. Tarjoamme konsultointia kattavasti strategisen hankeohjauksen kaikilta osa-alueilta.

Esimerkkeinä toteutuneista palveluista, edellä mainittujen palvelukokonaisuuksien lisäksi ovat: TAHTI aikataulusuunnittelu ja konsultointi, Last Planner menetelmien käyttöönottokonsultointi, suunnittelun ja hankintatoimen aikatauluprosessien kehitys, mallipohjaisen laskennan prosessimäärittely ja kustannustietokannan kehitys, uusien teknologioiden käyttöönotto, projektioptimoinnit, hankesimuloinnit ja riskianalyysit.     

Ota yhteyttä, niin järjestetään tarvitsemanne tuen. Tutustu myös tietomallikoordinaattori– palveluihimme ja koulutuksiin.

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää