Utvärdering av utbildningen

Kurs/föreläsning:
Datum:
Namn och företag:
E-post:
Telefonnummer:
 
Skala 1-7
1Svag
2-3Nöjaktig
4-6God
7Utmärkt
  1 2 3 4 5 6 7
1. Luennon/koulutuksen asiasisältö
2. Utbildningens uppbyggnad och struktur
3. Utbildningens konsekvens och relevans
4. Utbildningens attraktion
5. Innehållets aktualitet
6. Innehållets struktur
7. Innehållets redighet och åskådlighet
8. Innehållets attraktion
9. Utbildarens yrkesskicklighet
10. Utbildarens förmåga att lära
11. Växelverkan med utbildaren
12. Utbildarens förmåga att motivera
 
13. Motsvarade utbildningen dina förväntningar? Ja Nej
14. Skulle du rekommendera utbildningen för dina kolleger? Ja Nej
15. Lärde du dig sådant som du kan ha nytta av i framtiden? Ja Nej
16. Var utbildningens innehåll av sådan natur att det stöder din arbetsbeskrivning? Ja Nej
 
17. Förslag på hur utbildningen kunde förbättras
18. Andra kommentarer på utbildningen
19. Dina hälsningar till utbildaren
 
  1 2 3 4 5 6 7
20. Helhetsvitsordet för din upplevelse
 
 

Tack för ditt deltagande i utvärderingen! Dina svar och kommentarer är viktiga för oss.

info@byggnadsekonomi.se
fornamn.efternamn(at)
byggnadsekonomi.se