Utbildning inom BIM produktionsstyrning modellering och tidplanering

Utbildning av personalen är en central del för att genomföra ett projekt kostnadseffektivt. Byggnadsekonomis utbildningar är bästa sättet att öka personalens yrkesskicklighet och kunskap.

Med hjälp av utbildningen och fördjupningen i processerna kan våra kunder utveckla individuella arbetsmetoder som passar just deras företag. Vi ordnar även vid behov ett helhetspaket med konsultering och utbildning inom BIM, produktionsstyrning, modellering och tidplanering.

Erfarenhet och kunskap är styrkan i vårt utbildningsteam!

Byggnadsekonomi är ett företag med bred kunskap inom produktionsstyrning och kostnadskalkyl. Vi erbjuder utbildning i tidplanering för produktion med lång erfarenhet och yrkesskicklighet. Vi planerar alltid utbildningen utgående från beställarens behov och önskemål och bygger upp utbildningens innehåll med ett av Era pågående projekt som bas. På detta sätt garanterar vi att såväl utbildningens deltagare som beställare får ut största möjliga nytta av utbildningen.

För utbildningarna svarar rutinerade föreläsaren, vd Johan Appelqvist, civilingenjör, som har bred kunskap inom byggindustrin, tidplanering, produktionsstyrning, modellering och utbildning. Johan Appelqvist har utbildat personal i över 50 företag i åtta länder och antalet växer stadigt. Också våra övriga utbildare har liknande bakgrund som Johan Appelqvist.

Vico Schedule Planner utbildning

Byggnadsekonomis upplägg för Vico Schedule Planner utbildning är unikt i Sverige och skiljer sig från andra företags utbildningar på flera plan. I Finland har vi redan i flera års tid kunnat erbjuda mycket populära utbildningar med detta upplägg, som vi nu lanserar också i Sverige. Vi vill poängtera att det viktigaste då man gör upp en tillförlitlig och hållbar tidplan inte är val av programvara, utan att man har rätt tänkesätt och approach då man gör upp en tidplan för att bli kostnadseffektivare. Välj Byggnadsekonomi för bäst resultat!

Skräddarsydd utbildning med beställarens önskemål och behov som grund!

Vår Vico Schedule Planner utbildning byggs upp kring ett av beställarens pågående projekt. I utbildningen ingår bl.a. teori, work shops, arbete i mindre grupper och personlig handledning. En utbildning kan vara ett enskilt utbildningstillfälle eller som en del av en större helhetslösning. Tack vare vårt team upplägg har vi resurser att utbilda också stora grupper. Vår Vivo Schedule Planner utbildning, liksom alla våra utbildningar, är av hög kvalitet, innovativ, aktuell, varierande, praktisk, klar och intressant. Eftersom utbildningen baserar sig på ett verkligt projekt ger det mervärde åt deltagarna och nya arbetsredskap.

 

  • Trimble-logo
  • kuva 7
  • kuva 7_1
  • kuva 7_2
  • kuva 7_3
  • kuva 7_5

info@byggnadsekonomi.se
fornamn.efternamn(at)
byggnadsekonomi.se