Projekteringsledning för kostnadsstyrning

Våra projekteringslösningar möjliggör att genomförandet av byggprojekt blir effektivare. Vi har under det gångna året bevisat att med hjälp av vårt heltäckande servicekoncept har samtliga projekts styrbarhet och åskådlighet förbättrats avsevärt.

Projekteringen är en central och viktig del av vårt heltäckande koncept för produktionsstyrning, med fokus på ekonomistyrning, av byggprojekt. Vi erbjuder projekteringsledning för kostnadsstyrning av byggprojekt på alla plan, från de tidigaste skedena av projektet till att även sträcka sig till förvaltning. Målet med projekteringen är att sätta upp realistiska ekonomiska ramar för projekten och kan tillämpas i såväl anbuds-, byggstart- och byggskedet. Vi upprättar ett styrsystem som blir ett viktigt instrument för företagsledningen och som ger information om i vilken riktning projektets ekonomi är på väg, samt om avvikelser i kostnadsutvecklingen.

För att uppnå största möjliga lönsamhet och för att kunna styra ekonomin i önskad riktning krävs en samordning mellan de olika projektörerna. Med hjälp av våra erfarna konsulter kan man ingripa i de mest påverkbara skedena av projekteringen. En väl genomförd projektering får långtgående positiva effekter för projektets fortsatta ekonomi.

Integrering av nya TAKU® målkostnadsmodellen – en ovärderlig tilläggsresurs

Vi använder oss av den senaste tekniken och den effektivaste mjukvaran på marknaden. Vi integrerar den nya TAKU® målkostnadsmodellen i vårt tjänstekoncept och detta medför nya möjligheter inom projekteringen för en effektiv ekonomistyrning och projektuppföljning.

Ökad styrbarhet

Byggnadsekonomis konsulter, specialiserade på projekteringsledning, är en enorm resurs vid ledning och styrning av stora byggprojekt. Vår tyngdpunkt ligger på de tidiga skedena, - från tidig skiss till färdig systemhandling då möjligheterna att påverka och styra projektet i önskad riktning är som störst.

Byggnadsekonomi har utarbetat en process som möjliggör kostnads- och tidsstyrning i projektets alla skeden och inkluderar uppföljningen av projektet.

Säkrare val

Byggnadsekonomis processer möjliggör att val av entreprenad- och ersättningsformer blir effektivare och är bäst lämpat för varje unikt projekt. Med Byggnadsekonomis hjälp är det möjligt att genomföra projekteringen, så att den stöder en digital mängdavtagning, till exempel för upphandling och inköp.

Byggnadsekonomis process går bl.a. ut på att forma handlingarna så att såväl planering och beredning som uppföljning och avstämning underlättas i produktionsskedet.

  • kuva 3a
  • kuva 3b
  • kuva 3c
  • kuva 3d
  • kuva 3e

info@byggnadsekonomi.se
fornamn.efternamn(at)
byggnadsekonomi.se