Kalkyl - 3d - Modellering - Tidsplanering

Byggnadsekonomi är ett kalkylföretag med över 30 års erfarenhet inom byggbranschen. Företaget erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att dra nytta av BIM baserad produktionsplanering och -styrning. Byggnadsekonomi arbetar med den vassaste och nyaste tekniken på marknaden och levererar högklassigt resultat i den form du är van att arbeta med.

Tidiga skeden

 • Budgetering och komplett kalkylservice
 • Modellbaserad kalkyl redan i skisskedet
 • 3D modellering för mängdavtagning och visualisering
 • Grov tidplanering
 • Alternativa lösningar

Programhandling, systemhandling och förfrågningsunderlag

 • Kostnadskalkyl
 • 3D modellering för mängdavtagning och visualisering
 • Resursbaserad tidplanering, tidplansanalys och 4D simulering
 • Entreprenadsamordning
 • Kostnadsflöde
 • Inköpsplanering och logistik

Produktion

 • Kalkyl och ÄTA hantering, PM
 • Kostnadsuppföljning
 • 3D modellering och skedes visualisering för produktion
 • Produktionsplanering, -uppföljning och -analys
 • Byggplatslogistik
 • kuva 10a
 • kuva 10b
 • kuva 10c
 • kuva 10d
 • kuva 10e

info@byggnadsekonomi.se
fornamn.efternamn(at)
byggnadsekonomi.se