BIM Team

BIM-expertis till din tjänst

Byggnadsekonomi är, precis som namnet antyder, en partner för kostnadsoptimering av ditt byggprojekt. Vårt BIM-team hjälper dig att genomföra ditt byggnadsprojekt kostnadseffektivt, med bästa kvalitet och med minsta möjliga risker. Vi stöder ditt arbete från tidig projektering till slutsyn.

Ta kontakt med vårt BIM team. Tillsammans betvingar vi ditt projekts utmaningar genom att använda modellbaserad projektering och modellstyrt projektgenomförande.

BIM i Sverige /kontaktpersoner

Byggnadsekonomi Ab
Sollentunavägen 63, 191 40 Sollentuna, Sverige
Kontor: info(at)byggnadsekonomi.se
Personal: fornamn.efternamn(at)byggnadsekonomi.se

Ola Smedborn
Kontorschef, Kalkylchef
Tel. +46 70 274 8618

Johan Smedborn
Projektledare, BIM
Tel. +46 70 149 0011

BIM i Finland /kontakpersoner

Byggnadsekonomi Oy
Ahventie 4, 02170 Espoo
Kontor: info(at)byggnadsekonomi.fi
Personal: fornamn.efternamn(at)byggnadsekonomi.fi

Johan Appelqvist
VD
Tel. +358 50 466 0907

Teemu Rönkkönen
Utvecklingschef
Tel. +358 400 903 723

Kontakta oss

Kostnadskalkyl
Projekteringsledning
3D Modellering
Tidplanering
Utbildning
Introduktion av TAKU® målkostnadsmodellen

Jag vill att ni kontaktar mig per e- post/ per telefon
e- post
telefon

  • kuva 9